Cleijenburgh – Praktijk de Cleijenburgh – Wolvega
Header afbeelding
Hoofdstraat West 10 8471hv Wolvega Tel:0561-612525

Cleijenburgh

Op 7 juli 1645 koopt de toenmalige Grietman (burgemeester) van Stellingwerf West eijnde, Dirk van Baerdt, tesamen met juffer Wypk Bootsma, wonende te Roordahuizum, een stuk grond van de stelling Pieter Jurriens en laat daarop het in het logo afgebeelde huis met de drie trapgevels bouwen. Het bijzondere huis wordt in de volksmond heel begrijpelijk, al snel “Het Grote Huis” genoemd. Ook wordt er wel over “Het Kasteel” gesproken.

Op hun trouwdag, 6 september 1646, neemt het prille echtpaar Baerdt in dat nieuwe huis hun intrek. In 1673, na het overlijden van Grietman van Baerdt, wordt het huis met het bijbehorende erf gekocht door de familie Cleijenborg, een familie die in die tijd in Wolvega nogal wat aanzien genoot. De kopers zijn de kinderenvan dominee Johannes Nicolaas Cleijenborg, (ook als Cleijenburgh, Cleijenborg(h) of Kleijnborg(h) geschreven), die komende uit Roordahuizum, in 1653 was beroepen aan de Nederlands Hervormde Kerk ”op de hoogte”. De nu nog in de kerk aanwezige fraaie avondmaalsbeker werd in 1668 door hem geschonken.

In 1715 staat er ten westen van “Het Grote Huis” in de daarbij behorende tuin een boerderij waarin dochter Trijntje Cleijenborg, toen weduwe van een zekere Claes Jans, woont. Interessant is wellicht nog te vermelden dat in 1749 in ”Het Grote Huis” de chirurgijn Mr. Johannes Cleijenborgh zijn praktijk uitoefent.

Deze boerderij blijft tot het begin van de 19e eeuw in familiebezit, wanneer Johannes de Goede er in 1832 zijn gortmakerij annex mosterdfabriekje vestigt. Daarna woont de handelaar in veekoeien, Berend Dijkstra er. Op 1 september 1897 vestigt drukkerij/boekhandel G. Taconis uit Meppel er zich. Op 20 september van datzelfde jaar rolt het eerste exemplaar van het nieuwsblad de “Stellingwerf” van de pers. Al de genoemde activiteiten vonden plaats waar nu de huisartsen hun praktijk uitoefenen. Daarom is de naam “Cleijenburgh” aan deze huisartsenpraktijk verbonden.

Geert Lantinga