Topzorg en het Kwaliteitsbeleid – Praktijk de Cleijenburgh – Wolvega
Header afbeelding
Hoofdstraat West 10 8471hv Wolvega Tel:0561-612525

Topzorg en het Kwaliteitsbeleid

De vereniging voorziet in het ondersteunen van de leden in het gezamenlijk realiseren van goed toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige huisartsgeneeskundige zorg en het garanderen van continuïteit van deze zorg. De praktijken voelen zich onderling sterk verbonden door hun passie om topkwaliteit te realiseren voor de patiënt. Zij richten zich op een moderne en patiëntvriendelijke praktijkvoering die voldoet aan landelijke en door de beroepsgroep, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), vastgestelde kwaliteits- en efficiencynormen. Alle praktijken hebben het kwaliteitskeurmerk NHG-Praktijkaccreditering behaald (lees meer). Door met elkaar samen te werken bundelen de huisartsen kennis, ervaring en kracht. . Het leidt tot ruimte voor het gezamenlijk ontwikkelen van zorg vernieuwende producten. De huisartsen spreken als één partij met andere zorgverleners in de eerste en de tweede lijn als ook met de zorgverzekeraars over innovatie en kwaliteit van zorg. Alleen op die wijze kan worden ingespeeld op de toenemende zorgvraag en keuzevrijheid van bijvoorbeeld ouderen en de chronisch zieke in een steeds ingewikkelder wordende gezondheidszorg, .

Bestuurlijke structuur
De vereniging kent een bestuur en wordt ondersteund door twee praktijk managers, Bonnie Room en Evelien Mos